ISMERTETŐ

Egyetlen hatalmas – az ébrenlét és az álom határmezsgyéjén mozgó – cselekménysorból “szerveződő” egységbe sűríti az író – vélhetően önéletrajzi ihletésű – monológját.