ISMERTETŐ

„Hippokratész elsősorban nem orvos, hanem egyetemes antropológus, aki a külső környezet minden mozzanatát az emberre, s nemcsak a testben megnyilatkozóra, hanem a szellemi emberre is vonatkoztatja; így klimatológiája olyan tanná módosul, amilyennek a modern gondolkozás a miliőelméletet tartja.”

Furcsa ma, az orvoslást szervizelésre cserélő korban a száz esztendővel ezelőtti egyszerű kijelentést olvasni, hogy “az orvos praktikus és tudós tevékenysége egyaránt erkölcsi alapokon nyugszik”, s tudni, hogy két és félezer esztendővel ezelőtt ez az éthosz már (akárhányszor megsérthették) mégiscsak áthatotta a társadalmat.