ISMERTETŐ

A több mint félszáz költeményt szimbolikusan és különös, műfajokat összeszövő poétikával egy prózaszöveg (Az albán) fog és fűz össze.