ISMERTETŐ

Egykor Szabó Zoltán jellemezte így Bibó Istvánt: “megátalkodott jóhiszemű”. Kovács Gábor pedig eszmetörténeti tanulmányainak sorában nem csak Bibó utópiájának vagy demokrácia-elméletének időszerűségét vizsgálva ragaszkodik a kritikus és önironikus, szeretetreméltóan józan – szóval megátalkodottan jóhiszemű tudós-magatartáshoz: A szerző Spengler civilizációkritikájától indul el, és kalauzol ezredvégi látomásokig – Mumford, Lasch, Kumar vagy Albrow nézeteivel szembesít.