ISMERTETŐ

Különös kísérletre vállalkozott Horgas Béla új kötetében: versei alatt (nyomdai-technikai okokból néha utána) vele egyidőben keletkezett naplójegyzeteit közli, egymásra rímeltetve, egymással megfeleltetve a köznapok „hordalékát” és a lírai vallomást. A mű nagyobbrészt a koszovói, jugoszláviai válság és bombázások idején keletkezett, így a versek (Fekete kabátom dala; Jónál jobb; Délről érkező; A Városmajorhoz; A vadon tapintása stb.) létértelmezései, legtöbbször Kosztolányira utaló léthelyzet-magyarázatai különösen oszcillálnak a furcsa háborút kommentáló, az emberségért, békéért, humánumért aggódó prózajegyzetekkel.