ISMERTETŐ

Válogatott és új verseket tartalmazó e-kötet. Első, papíralapú kiadása 1996-ban jelent meg. A versek jelentékeny hányadához jegyzeteket írt a költő. Ezek a prózai szövegek történeti-kultúrtörténeti tényeket rögzítenek, gyakran a versek hátterét adó eseményekről mesélnek, s mintegy regényesítik is a kötetet. Horgas Béla több mint két éven át rendezte, írta, formálta – költői számvetésként készítette a könyvet.

A 2017 őszén, nyolcvanadik születésnapján bemutatott, saját festményeivel, akvarelljeivel illusztrált Ugye megismersz is válogatott és kötetbe még nem került versek elektronikus gyűjteménye, de a költő csak az Új vers régi után született versekből választott és szerkesztett új egészet, a két e-könyv így együtt átfogja a lírai életművet.

PDF | Acrobat Reader